Narkotinių ir psichotropinių vaistų bei vaistinių medžiagų eksporto leidimas

Leidimo kodas:: PAS30094

Kiekvienu atskiru į II ir III sąrašus (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 6 d. įsakymu Nr. 5 Dėl narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašų patvirtinimo (Žin., Nr. 4-113) patvirtinti kontroliuojamų medžiagų sąrašai) įtrauktų medžiagų eksporto atveju reikalingas leidimas.
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
1. Paslaugų teikėjas, turintis licenciją užsiimti narkotinių ir psichotropinių vaistų bei vaistinių medžiagų didmenine prekyba, jų importu, eksportu, pateikia paraišką ir reikalingus dokumentus; 2. Paslaugų teikėjas sumoka nustatyto dydžio valstybės rinkliavą (žyminį mokestį); 3. Kompetentinga institucija nagrinėja pateiktus dokumentus; 4. Kompetentinga institucija išduoda leidimą.
Terminai
0
Eksporto leidimas išduodamas per 10 dienų nuo prašymo pateikimo.
Mokesčiai

narkotinių ir psichotropinių vaistų bei vaistinių medžiagų importo ir eksporto leidimų išdavimą - 42,57 Eur (147 Lt)

Reikalingi dokumentai
Eksporto leidimui gauti įmonė pateikia prašymą, kuriame turi būti nurodyta: 1. Numatomos operacijos pobūdis; 2. Importuotojo pavadinimas, adresas, telefono ir fakso numeris; 3. Eksportuotojo pavadinimas, adresas, telefono ir fakso numeris; 4. Vaisto ar vaistinės medžiagos pavadinimas, vaisto forma, dozė, pakuotė ir pakuočių kiekis bei kiekvienos kontroliuojamos medžiagos, esančios preparato sudėtyje, tarptautinis neregistruotas pavadinimas ir bendras jos kiekis; 5. Laikas, per kurį bus įvykdyta operacija, transporto rūšis ir pasienio punktas, per kurį bus vežamas krovinys. 6. Narkotinių ir psichotropinių vaistų bei vaistinių medžiagų eksporto leidimas išduodamas pateikus importuojančios šalies importo leidimą. Eksporto leidime nurodoma importo leidimo išdavimo data ir numeris bei jį išdavusios institucijos pavadinimas.
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu