Narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) importo leidimas

Leidimo kodas:: PAS30074

Šį leidimą privalo turėti fizinis ar juridinis asmuo importuojantis pirmos kategorijos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakus (prekursorius).
Prašymo pateikimo el. paslauga
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
1. Subjektas pateikia dokumentus. 2. Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas (toliau-Departamentas) dokumentus nagrinėja. 3. Departamentas pateikia dokumentus įvertinti Tarpžinybinei komisijai. 4. Departamentas priima sprendimą išduoti leidimą. 5. Subjektas moka valstybės rinkliavą už leidimo išdavimą. 6. Departamentas išduoda leidimą.
Terminai
0
Sprendimas dėl importo leidimo išdavimo priimamas per 15 darbo dienų nuo visų reikiamų dokumentų gavimo. Jeigu pateikti ne visi, nevisiškai arba neteisingai užpildyti dokumentai arba pateikti neteisingi duomenys, terminas skaičiuojamas nuo visų arba papildytų (patikslintų) dokumentų gavimo dienos.
Mokesčiai

Valstybės rinkliava už importo leidimo išdavimą 139 Eur

Reikalingi dokumentai
Subjektas (asmuo) norintis gauti importo leidimą pateikia: 1. Užpildytą paraiškos formą PLI-1; 2. Kitus dokumentus, Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentui paprašius. Subjektas (asmuo) norintis pratęsti importo leidimo galiojimą pateikia: 1. Užpildytą paraiškos formą PLI-2; 2. Importo leidimo originalą; 3. Kitus dokumentus, Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentui paprašius.
Kompetentingos institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu