Muzikos kūrinių panaudojimo viešam paskelbimui autorinė licencinė sutartis (LATGA)

Leidimo kodas:: PAS30875

Jeigu planuojate savo veikloje naudoti muzikos kūrinius tiek tiesiogiai (per kompiuterį, CD, DVD ar pan.), tiek netiesiogiai - per radiją ar TV, pagal Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo (toliau - Įstatymas) 70 str. 2 d. 3 p. turite likus ne mažiau kaip 3 dienoms iki jų panaudojimo susisiekti su Lietuvos autorių teisių asociacija (LATGA), atstovaujančia Lietuvos ir užsienio šalių autoriams, bei gauti autorinę licencinę sutartį, suteikiančią teisę naudoti muzikos kūrinius viešose vietose. Įstatymo 55 str. numato, jog kiekvienas naudotojas už muzikos kūrinių viešą paskelbimą privalo mokėti autoriams tam tikrą autorinį atlyginimą. Toks atlyginimas teisių turėtojams mokamas tik per autorių teisių kolektyvinio administravimo asociaciją LATGA.
Prašymo pateikimo el. paslauga
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
Mokėtinas atlyginimas už fonogramų viešą paskelbimą priklauso nuo Jūsų vykdomos veiklos tipo. Su taikomais atlyginimo tarifais kviečiame susipažinti čia
Terminai
30 (Kalendorinės dienos)
Leidimo išdavimo procesas el. būdu
Veiksmai leidimui gauti
zzzzzz
Terminai
5 (Darbo dienos)
Reikalingi dokumentai
.
Prašymo forma
.
Kompetentingos institucijos
Atsakingų asmenų kontaktiniai duomenys
Arvydas Adamonis, Licencijavimo poskyrio vadovas
arvydas@latga.lt, +37052651580

Marius Kuzminas, Muzikos kūrinių skyriaus vadovas
marius.kuzminas@latga.lt, +37052651580

Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu