Melioracijos įmonių ir specialistų atestatas

Leidimo kodas:: PAS30429

Melioracijos įmonių ir specialistų atestavimas
Prašymo pateikimo el. paslauga
-
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
~~Specialistai pateikia prašymą atestuoti, nurodant melioracijos techninės veiklos pobūdį, asmens tapatybės patvirtinimo dokumento kopiją, gyvenimo aprašymą (CV), diplomo kopiją, kvalifikacijos atestato kopiją, jei anksčiau buvo atestuotas, dokumentus apie mokymąsi melioracijos srityje, atliktų melioracijos darbų (projektų) pagal kiekvieną prašyme nurodytą melioracijos techninės veiklos sritį sąrašą. Įmonių vadovai pateikia įmonių atestacijai: prašymą atestuoti ir nurodo melioracijos techninės veiklos pobūdį, įmonės duomenų kortelę, įmonės įregistravimo pažymėjimo kopiją, atestuotų melioracijos specialistų atestatų kopijas, įmonės kvalifikacijos atestato kopiją, jei įmonė anksčiau buvo atestuota, per dvejus paskutinius metus atliktų melioracijos darbų sąrašą.
Terminai
0
~~Ne ilgiau kaip 3 mėnesiai.
Mokesčiai

-

Reikalingi dokumentai
~~Specialistai pateikia prašymą atestuoti, nurodant melioracijos techninės veiklos pobūdį, asmens tapatybės patvirtinimo dokumento kopiją, gyvenimo aprašymą (CV), diplomo kopiją, kvalifikacijos atestato kopiją, jei anksčiau buvo atestuotas, dokumentus apie mokymąsi melioracijos srityje, atliktų melioracijos darbų (projektų) pagal kiekvieną prašyme nurodytą melioracijos techninės veiklos sritį sąrašą. Įmonių vadovai pateikia įmonių atestacijai: prašymą atestuoti ir nurodo melioracijos techninės veiklos pobūdį, įmonės duomenų kortelę, įmonės įregistravimo pažymėjimo kopiją, atestuotų melioracijos specialistų atestatų kopijas, įmonės kvalifikacijos atestato kopiją, jei įmonė anksčiau buvo atestuota, per dvejus paskutinius metus atliktų melioracijos darbų sąrašą.
Kompetentingos institucijos
Kontroliuojančios institucijos
Papildoma informacija
~~Pirmą kartą įmonė atestuojama vienerių metų laikotarpiui, išduodant laikinąjį atestatą, pakartotinai atestuojama jau penkerių metų laikotarpiui. Specialistai atestuojami penkerių metų laikotarpiui. Specialistai turi mokytis Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjungos organizuojamuose mokymuose, kurių vidutinė trukmė per metus turi būti ne trumpesnė kaip 24 val.
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu