Medžioklės veterinarinių reikalavimų ir laukinių sumedžiotų gyvūnų pirminio apdorojimo aikštelės patikrinimo aktas

Leidimo kodas:: PAS30361

Medžioti leidžiama tik tuose medžioklės plotų vienetuose, kurių naudotojai yra gavę teritorinės Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT) patikrinimo aktą su išvadomis, liūdijančiomis tinkamą veterinarinių reikalavimų vykdymą medžiojant laukinius medžiojamuosius gyvūnus ir pirminio apdorojimo aikštelės tinkamumą naudoti, patvirtintą teritorinės VMVT viršininko. Atlikęs patikrinimą, atsakingas VMVT pareigūnas surašo patikrinimo aktą (3 egzempliorius, kurių du pateikiami medžioklės plotų naudotojui arba naudotojams, jeigu aikštele naudojasi keli medžioklės plotų naudotojai). Nustačius medžioklės veterinarinių reikalavimų ar aikštelės įrengimo reikalavimų trūkumus, jų pašalinimo terminas ir pakartotino patikrinimo data nurodoma patikrinimo akte.
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
Medžioklės plotų naudotojai, norintys gauti patikrinimo aktą, turi kreiptis į teritorinę VMVT ir pateikti laisvos formos prašymą dėl Medžioklės veterinarinių reikalavimų ir laukinių sumedžiotų gyvūnų pirminio apdorojimo aikštelės patikrinimo.
Terminai
0
Teritorinė VMVT per 5 darbo dienas nuo prašymo pateikimo turi patikrinti subjekto atitikimą nustatytiems reikalavimams.
Mokesčiai

7,24 Eur (25 Lt)

Reikalingi dokumentai
Laisvos formos prašymas
Kompetentingos institucijos
Kontroliuojančios institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu