Matininko kvalifikacijos pažymėjimas

Leidimo kodas:: PAS28804

Pažymėjimas suteikia teisę nustatyti nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenis.
Prašymo pateikimo el. paslauga
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
1. Paslaugų teikėjas pateikia reikalingus dokumentus. 2. Kompetentinga institucija nagrinėja prašymą. 3. Kompetentinga institucija priima sprendimą išduoti kvalifikacijos pažymėjimą. 4. Paslaugų teikėjas sumoka nustatyto dydžio užmokestį.
Terminai
0
Kompetentinga institucija priima sprendimą dėl matininko kvalifikacijos pažymėjimo išdavimo, kuris įforminamas institucijos vadovo įsakymu, ir jį išduoda ne vėliau kaip per 30 dienų nuo prašymo ir dokumentų, reikalingų matininko kvalifikacijos pažymėjimui išduoti, gavimo. Jeigu kartu su prašymu išduoti geodezininko kvalifikacijos pažymėjimą pateikti ne visi dokumentai, terminas skaičiuojamas nuo paskutinio reikiamo dokumento gavimo dienos.
Mokesčiai

14 Eur (48,34 Lt)

Reikalingi dokumentai
1. Prašymas; 2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija; 3. Išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijos; 3. Darbo stažą patvirtinančių dokumentų kopijos; 4. Kvalifikacijos kursų baigimo pažymėjimo kopija.
Kompetentingos institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu