Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimas

Leidimo kodas:: PAS2866

Prašymą galima pateikti tiesiogiai atvykus į instituciją, paštu, el. paštu, per Elektroninius valdžios vartus. Pažymėjimą galima atsiimti tiesiogiai atvykus į instituciją ar gauti paštu.
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimas – teritorinių valstybinių maisto ir veterinarijos tarnybų maisto tvarkymo subjektui suteikiama teisė užsiimti maisto tvarkymu, kuri patvirtinama išduodant dokumentą – Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimą. Subjektai dėl pažymėjimo gavimo turi kreiptis į atitinkamą teritorinę VMVT. Siekdami gauti Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimą subjektai turi pateikti šiuos dokumentus: 1. nustatytos formos prašymą dėl maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimo (Žin., 2008, Nr. 123-4693, 2 priedas); 2. maisto tvarkymo patalpų projektą (planą) su įrenginių išdėstymu; 3. maisto tvarkymo proceso aprašymą (pvz.: prekyba nefasuotais produktais, pagamintų patiekalų išvežiojimas ir kt.), projektines gamybos apimtis, subjekto darbuotojų skaičių, steigiamuose subjektuose – numatomą subjekto darbuotojų skaičių; 4. dokumentus, reglamentuojančius Rizikos veiksnių analizės ir svarbiųjų valdymo taškų (toliau – RVASVT) principais pagrįstą savikontrolės sistemą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-675 patvirtintos Lietuvos higienos normos HN 15: 2005 „Maisto higiena“ (Žin., 2005, Nr. 110-4023) nuostatomis; 5. licencijos vaistinės veiklai kopiją. Subjektas, siekdamas papildyti vykdomo maisto tvarkymo veiklą kitomis ekonominės veiklos rūšimis, teritorinei VMVT turi pateikti: 1. nustatytos formos prašymą dėl maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimo (Žin., 2008, Nr. 123-4993, 2 priedas); 2. pasikeitusias maisto gamybos technologijų charakteristikas (jeigu skiriasi nuo numatytų projekte); 3. subjekto projektą su patalpų, įrenginių išdėstymu (jei pasikeitė ir skiriasi nuo pateiktų projekte); 4. dokumentus, reglamentuojančius RVASVT principais pagrįstą savikontrolės sistemą, kaip nurodyta Lietuvos higienos normoje HN 15: 2005 „Maisto higiena“ (Žin., 2005, Nr. 110-4023) (jei yra pakeitimų). Už pažymėjimo išdavimą imama valstybės rinkliava, nustatyta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 patvirtintų Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių (Žin., 2000, Nr. 108-3463; 2007, Nr. 138-5661; 2008, Nr. 36-1285) 4.2957.5 punkte. Jeigu keičiasi subjekto savininkas, subjekto pavadinimas, juridinio asmens kodas, fizinio asmens verslo liudijimo ar kiti su maisto tvarkymo veiklos sąlygomis nesusiję duomenys, valstybės rinkliava neimama. Subjektas patvirtinamas neterminuotam laikui. Geriamojo vandens tiekėjai, viešai tiekiantys geriamąjį vandenį vartotojams ir neturintys maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimo, privalo užsiregistruoti teritorinėse valstybinėse maisto ir veterinarijos tarnybose pagal Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2006 m. birželio 12 d. įsakymą Nr. B1-382 „Dėl geriamojo vandens tiekimo subjektų registravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 67-2484).
Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pazymejimas.Aprasymas.doc
Mokesčiai
14.48 (EUR) - 10 (Darbo dienos)
Jeigu įmonėje dirba nuo 1 iki 4 asmenų

28.96 (EUR) - 10 (Darbo dienos)
Jeigu įmonėje dirba 5 ir daugiau asmenų

Mokėjimo rekvizitai
Gavėjo pavadinimas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Įmonės kodas: 188659752
Įmokos kodas: 5742
LT247300010112394300 „Swedbank“, AB
Reikalingi dokumentai
Siekdami gauti Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimą subjektai turi pateikti šiuos dokumentus: 1. nustatytos formos prašymą dėl maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimo išdavimo (Žin., 2008, Nr. 123-4693, 2 priedas); 2. maisto tvarkymo patalpų projektą (planą) su įrenginių išdėstymu; 3. maisto tvarkymo proceso aprašymą (pvz.: prekyba nefasuotais produktais, pagamintų patiekalų išvežiojimas ir kt.), projektines gamybos apimtis, subjekto darbuotojų skaičių, steigiamuose subjektuose – numatomą subjekto darbuotojų skaičių; 4. dokumentus, reglamentuojančius Rizikos veiksnių analizės ir svarbiųjų valdymo taškų (toliau – RVASVT) principais pagrįstą savikontrolės sistemą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-675 patvirtintos Lietuvos higienos normos HN 15: 2005 „Maisto higiena“ (Žin., 2005, Nr. 110-4023) nuostatomis; 5. licencijos vaistinės veiklai kopiją. Subjektas, siekdamas papildyti vykdomo maisto tvarkymo veiklą kitomis ekonominės veiklos rūšimis, teritorinei VMVT turi pateikti: 1. nustatytos formos prašymą dėl maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimo (Žin., 2008, Nr. 123-4993, 2 priedas); 2. pasikeitusias maisto gamybos technologijų charakteristikas (jeigu skiriasi nuo numatytų projekte); 3. subjekto projektą su patalpų, įrenginių išdėstymu (jei pasikeitė ir skiriasi nuo pateiktų projekte); 4. dokumentus, reglamentuojančius RVASVT principais pagrįstą savikontrolės sistemą, kaip nurodyta Lietuvos higienos normoje HN 15: 2005 „Maisto higiena“ (Žin., 2005, Nr. 110-4023) (jei yra pakeitimų). Už pažymėjimo išdavimą imama valstybės rinkliava, nustatyta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 patvirtintų Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių (Žin., 2000, Nr. 108-3463; 2007, Nr. 138-5661; 2008, Nr. 36-1285) 4.2957.5 punkte. Jeigu keičiasi subjekto savininkas, subjekto pavadinimas, juridinio asmens kodas, fizinio asmens verslo liudijimo ar kiti su maisto tvarkymo veiklos sąlygomis nesusiję duomenys, valstybės rinkliava neimama.
Kompetentingos institucijos
Atsakingų asmenų kontaktiniai duomenys
Vilma Pušinaitė, Vyriausioji specialistė
vpusinaite@vet.lt, +37080040403

Kontroliuojančios institucijos
Papildoma informacija
Subjektai dėl pažymėjimo gavimo turi kreiptis į atitinkamą teritorinę VMVT. Teritorinių valstybinių maisto ir veterinarijos tarnybų kontaktus galima rasti: http://vmvt.lt/lt/top/struktura.ir.kontaktai/kontaktai/
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu