Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimas

Leidimo kodas:: PAS30047

Suteikia teisę fiziniam ar juridiniam asmeniui, užsiimti maisto tvarkymu.
Prašymo pateikimo el. paslauga
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
Paslaugų teikėjas pateikia reikalingus dokumentus; Paslaugų teikėjas sumoka nustatyto dydžio užmokestį; Kompetentinga institucija nagrinėja prašymą; Kompetentinga institucija priima sprendimą išduoti leidimą ir kt.
Terminai
0
- Ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo visų reikalingų dokumentų gavimo teritorinė VMVT, patikrinusi ir įvertinusi subjektą (jei subjektas tvirtinamas), išduoda pažymėjimą arba, esant neatitikčių teisės aktų reikalavimams, subjektui raštu, el. paštu ar faksu (kaip to raštu pageidauja subjektas) pateikia patikrinimo metu nustatytų neatitikčių teisės aktų reikalavimams duomenis. - Teritorinė VMVT, įvertinusi subjektus, nurodytus minėto įsakymo 6.2 punkte (tai yra tuos subjektus, kurie nedaro tiesioginės įtakos maisto saugai ir kokybei) pagal pateiktus dokumentus, reikalingus pažymėjimui gauti, išduoda pažymėjimą ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo visų reikalingų dokumentų datos pateikimo.
Mokesčiai

Mažoms įmonėms - 14,48 Eur (50 Lt) Didelėms įmonėms - 28,96 Eur (100 Lt)

Reikalingi dokumentai
1. Nustatytos formos prašymas dėl maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimo išdavimo; 2. Maisto tvarkymo patalpų projektas (planas) su įrenginių išdėstymu (tik subjektams, nurodytiems minėto įsakymo 6.1 punkte); 3. Maisto tvarkymo proceso aprašymas (pvz.: prekyba nefasuotais produktais, pagamintų patiekalų išvežiojimas ir kt.), projektinės gamybos apimtis, subjekto darbuotojų skaičius, steigiamuose subjektuose numatomas subjekto darbuotojų skaičius; 4. Dokumentai, reglamentuojantis Rizikos veiksnių analizės ir svarbiųjų valdymo taškų principais pagrįstą savikontrolės sistemą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. Rugsėjo 1 d. Įsakymu Nr. V-675 patvirtintos Lietuvos higienos normos HN 15: 2005 Maisto higiena (Žin., 2005, Nr. 110-4023) nuostatomis; 5. Licencijos vaistinės veiklai kopiją.
Kompetentingos institucijos
Kontroliuojančios institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu