Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimas ( kaimo turizmo paslaugos teikėjui)

Leidimo kodas:: PAS30049

Suteikia teisę kaimo turizmo paslaugos teikėjui tvarkyti maistą. Reikalavimai taikomi verslo liudijimą turintiems fiziniams asmenims, Lietuvos Respublikos turizmo įstatymo nustatyta tvarka turintiems teisę teikti kaimo turizmo paslaugą ir tvarkyti maistą kaimo turizmo sodybose. Reikalavimai netaikomi kaimo turizmo sodyboms, kuriose nėra tvarkomas maistas, ir kaimo turizmo sodyboms, kuriose svečiai gaminasi maistą patys kaimo turizmo sodybos gyvenamosiose patalpose (kambariuose), maitinimo patalpose, virtuvėse ir pan.
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
1. Paslaugų teikėjas kreipiasi į atitinkamą teritorinę valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą (toliau - teritorinė VMVT) ir pateikia reikalingus dokumentus. 2. Teritorinė VMVT patikrina ir įvertina kaimo turizmo paslaugos teikėjo maisto tvarkymo sąlygas. 3. Atlikus patikrinimą ir įvertinimą, priimamas sprendimas dėl maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimo išdavimo. 4. Paslaugų teikėjas sumoka nustatyto dydžio valstybės rinkliavą. 5. Teritorinė VMVT išduoda maisto tvarkymo subjekto pažymėjimą. Kaimo turizmo paslaugos teikėją, kuriam išduotas pažymėjimas, teritorinė VMVT įrašo į VMVT Maisto tvarkymo subjektų registrą.
Terminai
0
Teritorinė VMVT, gavusi nurodytus dokumentus, ne vėliau kaip per 7 darbo dienas, patikrinusi ir įvertinusi paslaugos teikėjo maisto tvarkymo sąlygas, išduoda pažymėjimą.
Mokesčiai

- Maisto tvarkymo subjektui, kuriame dirba mažiau nei 5 asmenys - 14,48 Eur (50 Lt); - Maisto tvarkymo subjektui, kuriame dirba daugiau nei 5 asmenys - 28,96 Eur (100 Lt).

Reikalingi dokumentai
1. Nustatytos formos prašymas. 2. Maisto tvarkymo (virtuvės) patalpų ir įrangos projekto (plano) kopija.
Kompetentingos institucijos
Kontroliuojančios institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu