Lošimų organizavimo reglamento patvirtinimas

Leidimo kodas:: PAS30286

Procedūra, kurios metu Lošimų priežiūros tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau - Priežiūros tarnyba) patvirtinta lošimų organizavimo reglamentą, pagal kurį bus organizuojami lošimai.
Prašymo pateikimo el. paslauga
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
Bendrovė, norinti, kad Priežiūros tarnyba patvirtintų lošimų organizavimo reglamentą, pateiki Prašymą, kuriame nurodoma bendrovės pavadinimas, kodas, buveinės adresas, telefono numeris, licencijos organizuoti lošimus išdavimo data ir numeris, bendrovės vadovo arba jo įgalioto asmens (tokiu atveju pridedamas įgaliojimą patvirtinantis dokumentas), užpildžiusio ir pasirašiusio prašymą, pareigos, vardas ir pavardė, prašymo data, išvardijami pridedami dokumentai. Lošimų organizavimo reglamento projektą (2 egz.) spausdintine ir elektronine (įrašytą į kompiuterinę laikmeną doc, docx formatais) forma. Už lošimų organizavimo reglamento patvirtinimą turi būti sumokėta nustatyta valstybės rinkliava.
Terminai
0
Sprendimas dėl lošimo organizavimo reglamento, jo pakeitimų arba papildymų patvirtinimo yra priimamas per 20 darbo dienų nuo jų gavimo.
Mokesčiai

Lošimo organizavimo reglamento patvirtinimas - 536,96 Eur (1854 Lt) Lošimų organizavimo reglamento pakeitimų ir (ar) papildymų patvirtinimas- 275,72 Eur (952 Lt)

Reikalingi dokumentai
Nurodyta skiltyje "Veiksmai leidimui gauti".
Kompetentingos institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu