Lietuvos Respublikos upių, ežerų ir tvenkinių kadastro objektų duomenų ir informacijos gavimas

Leidimo kodas:: PAS30648

Gyventojams ir verslo subjektams suteikiama galimybė gauti Lietuvos Respublikos upių, kanalų, ežerų, tvenkinių, dirbtinių nepratekamų paviršinio vandens telkinių ir hidrotechnikos statinių nemokamus informacinių duomenų išrašus ir mokamus bendrųjų ir visų duomenų išrašus. Mokslo ir studijų institucijos, valstybės ir savivaldybių institucijos, įstaigos ir organizacijos ir kitais Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatyme numatytais atvejais suteikiama galimybė visus išrašus gauti nemokamai.
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
Pateikiamas laisvos formos prašymas dėl duomenų ar informacijos gavimo arba užpildoma elektroninė duomenų gavimo forma https://uetk.am.lt. Prašyme arba elektroninėje duomenų gavimo formoje, turi būti nurodyta, kurių Kadastro duomenų ir informacijos reikia, jų teikimo būdas (atsiimti, raštu, elektroniniu paštu), kuriam tikslui jie bus naudojami.
Terminai
0
Administracinė paslauga suteikiama per 20 daro dienų.
Mokesčiai

Administracinė paslauga teikiama neatlygintinai

Kompetentingos institucijos
Kontroliuojančios institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu