Licencija verstis tabako auginimu

Leidimo kodas:: PAS30288

Licencijos verstis tabako auginimu (toliau - licencija) išdavimas. Licencija išduodama Lietuvos Respublikoje įsteigtiems juridiniams asmenims ir užsienio juridinių asmenų filialams bei Lietuvos Respublikoje ūkininko ūkius įregistravusiems ūkininkams (toliau pareiškėjas).
Prašymo pateikimo el. paslauga
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
Pareiškėjai, norintys gauti licenciją, raštu ar elektroninėmis priemonėmis per atstumą (patvirtinus elektroniniu parašu), tiesiogiai arba per Paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą (toliau-kontaktinis centras) Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentui (toliau - Departamentas) pateikia paraišką. Licencija išduodama paraiškoje nurodytu būdu: originalas įteikiamas pareiškėjui ar jo atstovui atvykus į Departamentą arba išsiunčiamas registruotu laišku
Terminai
0
Licencija turi būti išduota per 30 kalendorinių dienų nuo paraiškos ir tinkamai įformintų dokumentų, kurių reikia licencijai išduoti, gavimo.
Mokesčiai

Valstybės rinkliava už licencijos išdavimą 289 Eur

Reikalingi dokumentai
Pareiškėjas, norintis įsigyti licenciją, pateikia: Paraišką
Prašymo forma
Paraiškos pildymo pavyzdys Nr. 1 – kai paraišką pildo ūkininkas
Kompetentingos institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu