Licencija verstis krovinių vežimu vidaus maršrutais

Leidimo kodas:: PAS30766

Licencija verstis krovinių vežimu vidaus maršrutais, suteikianti teisę vežti krovinius Lietuvos teritorijoje krovininėmis kelių transporto priemonėmis, kurių didžiausioji leidžiamoji masė, įskaitant priekabą (puspriekabę), didesnė kaip 3,5 tonos. Licencijos išduodamos dešimties metų laikotarpiui. Vežėjas, pageidaujantis gauti licenciją, visą laikotarpį, kol šią licenciją turi, privalo: a) turėti faktinę ir nuolatinę buveinę valstybėje narėje; b) būti nepriekaištingos reputacijos; c) būti tinkamos finansinės būklės; d) turėti reikalaujamą profesinę kompetenciją.
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
Informacija dėl veiksmų leidimui gauti pateikiama http://www.vkti.gov.lt/index.php?385949661
Terminai
30 (Kalendorinės dienos)
Mokesčiai
57.0 (EUR)

Mokėjimo rekvizitai
Gavėjo pavadinimas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Įmonės kodas: 188659752
Įmokos kodas: 5746
LT247300010112394300 Swedbank, AB
Reikalingi dokumentai
Informacija dėl reikalingų dokumentų pateikiama http://www.vkti.gov.lt/index.php?385949661
Kompetentingos institucijos
Atsakingų asmenų kontaktiniai duomenys
Aldona Ruškuvienė, Vilniaus regiono departamento Paslaugų administravimo skyriaus vyriausioji specialistė
aldona.ruskuviene@vkti.gov.lt, 852785683

Kontroliuojančios institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu