Licencija verstis III sąrašo psichotropinių medžiagų mažmenine prekyba

Leidimo kodas:: PAS30097

Užsiimti psichotropinių vaistų ir vaistinių medžiagų mažmenine prekyba
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
1. Paslaugų teikėjas pateikia paraišką ir reikalingus dokumentus; 2. Paslaugų teikėjas sumoka nustatyto dydžio valstybės rinkliavą (žyminį mokestį); 3. Kompetentinga institucija nagrinėja pateiktus dokumentus; 4. Kompetentinga institucija priima sprendimą išduoti licenciją arba priima motyvuotą sprendimą atsisakyti ją išduoti.
Terminai
0
Kompetentinga institucija išnagrinėjusi paraišką ir kitus pateiktus dokumentus, per 30 dienų nuo jų pateikimo dienos išduoda pareiškėjui licenciją arba pateikia jam raštu motyvuotą atsisakymą išduoti licenciją.
Mokesčiai

licencijos verstis III sąrašo psichotropinių medžiagų mažmenine prekyba išdavimą - 32,73 Eur (113 Lt)

Reikalingi dokumentai
1. Paraiška 2. Įmonės įregistravimo pažymėjimo kopija. 3. Farmacinės veiklos licencijos kopija. 4. Atsakingo vaistininko licencijos verstis farmacijos praktika (vaistininko praktikos licencijos) kopija. 5. Įmonės vadovo įsakymo dėl atsakingo vaistininko paskyrimo už licencijuojamą veiklą kopija. 6. Patalpų ir objektų, kuriuose bus užsiimama licencijuojama veikla aprašymas (nurodant jų adresą, planą ir apsaugos priemones).
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu