Licencija verstis II ir III sąrašų narkotinių ir psichotropinių medžiagų didmenine prekyba, importu ir eksportu

Leidimo kodas:: PAS30536

Licencija suteikia teisę užsiimti II ir III sąrašų narkotinių ir psichotropinių medžiagų didmenine prekyba, importu ir eksportu
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
1. Paslaugų teikėjas pateikia paraišką ir reikalingus dokumentus; 2. Paslaugų teikėjas sumoka nustatyto dydžio valstybės rinkliavą (žyminį mokestį); 3. Kompetentinga institucija nagrinėja pateiktus dokumentus; 4. Kompetentinga institucija priima sprendimą išduoti licenciją arba priima motyvuotą sprendimą atsisakyti ją išduoti.
Terminai
0
Kompetentinga institucija išnagrinėjusi paraišką ir kitus pateiktus dokumentus, per 30 dienų nuo jų pateikimo dienos išduoda pareiškėjui licenciją arba pateikia jam raštu motyvuotą atsisakymą išduoti licenciją.
Mokesčiai

licencijos verstis II ir III sąrašų narkotinių ir psichotropinių medžiagų didmenine prekyba, importu ir eksportu išdavimą - 91,52 Eur

Reikalingi dokumentai
1. Paraiška 2. Įmonės įregistravimo pažymėjimo kopija. 3. Farmacinės veiklos licencijos kopija. 4. Atsakingo vaistininko licencijos verstis farmacijos praktika (vaistininko praktikos licencijos) kopija. 5. Įmonės vadovo įsakymo dėl atsakingo vaistininko paskyrimo už licencijuojamą veiklą kopija. 6. Patalpų ir objektų, kuriuose bus užsiimama licencijuojama veikla aprašymas (nurodant jų adresą, planą ir apsaugos priemones). 7. Vidaus reikalų ministerijos pareigūnų išduota pažyma apie patalpų, skirtų narkotiniams vaistams ir vaistinėms medžiagoms laikyti, įrengimo bei apsaugos priemonių tinkamumą. 8. Narkotinių ar psichotropinių vaistų bei vaistinių medžiagų nomenklatūra ir duomenys apie numatomą metinę jų apyvartą (jeigu bus užsiimama didmenine prekyba), importo ar eksporto operacijų pobūdį, šalis, su kuriomis bus prekiaujama (jeigu bus vykdomas importas ar eksportas).
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu