Licencija verstis didmenine prekyba tabako gaminiais

Leidimo kodas:: PAS30083

Licencijos išduodamos Lietuvos Respublikoje įregistruotoms įmonėms ir užsienio juridinių asmenų pagal užsienio valstybės įstatymus turinčių teisę verstis komercine ūkine veikla, filialams. Licencijos išduodamos neterminuotam laikui.
Prašymo pateikimo el. paslauga
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
Paslaugų teikėjas pateikia reikalingus dokumentus. Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas (toliau-Departamentas) nagrinėja prašymą. Departamentas priima sprendimą išduoti licenciją. Paslaugų teikėjas sumoka nustatyto dydžio valstybės rinkliavą. Departamentas išduoda licenciją.
Terminai
0
Licencija turi būti išduota arba rašytinis motyvuotas atsisakymas ją išduoti pateiktas ne vėliau kaip per 30 dienų nuo dokumentų, kurių reikia licencijai išduoti, gavimo. Jeigu pateikti ne visi, nevisiškai ar netaisyklingai užpildyti dokumentai arba neteisingi dokumentai, terminas skaičiuojamas nuo visų arba papildytų (patikslintų) dokumentų gavimo dienos.
Mokesčiai

Valstybės rinkliava už licencijos išdavimą 1158 Eur

Reikalingi dokumentai
Įmonė, norinti įsigyti licenciją, pateikia: 1. Paraišką. Paraiškoje įsigyti licenciją verstis didmenine prekyba tabako gaminiais įmonė turi nurodyti šiuos duomenis: įmonės pavadinimą, teisinę formą, kodą, buveinę, elektroninio pašto adresą (jeigu įmonė jį turi), sandėlių, iš kurių bus vykdoma didmeninė prekyba tabako gaminiais ir (ar) kuriuose šie gaminiai bus laikomi, adresus ir patalpų pažymėjimas plane, įmonės vadovų vardai, pavardės ir asmens kodai, jeigu, kokiu būdu (tiesiogiai Departamente ar registruotu laišku) įmonė norėtų gauti licencijos originalą. 2. Sandėlių, iš kurių bus vykdoma didmeninė prekyba tabako gaminiais ir (ar) kuriuose šie gaminiai bus laikomi, nekilnojamojo daikto registro ir kadastro dokumentus: 2.1. patalpų plano iš nekilnojamojo turto objekto kadastrinių matavimų bylos kopiją, patvirtintą įmonės vadovo ar jo įgalioto asmens parašu ir tikrumo žyma; 2.2. pastato vidaus plotų eksplikavimo iš nekilnojamojo turto objekto kadastrinių matavimų bylos kopiją, patvirtintą įmonės vadovo ar jo įgalioto asmens parašu ir tikrumo žyma.
Kompetentingos institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu