Licencija verstis didmenine prekyba maistiniais alkoholiniais tirpalais su kvapiųjų medžiagų priedais

Leidimo kodas:: PAS30079

Licencijos išduodamos Lietuvos Respublikoje įsteigtiems juridiniams asmenims, Lietuvos Respublikoje įstatymų nustatyta tvarka įsteigtiems užsienio juridinių asmenų filialams (toliau-įmonė). Licencijos išduodamos neterminuotam laikui.
Prašymo pateikimo el. paslauga
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
1. Įmonė pateikia reikalingus dokumentus. 2. Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas (toliau-Departamentas) nagrinėja prašymą. 3. Departamentas priima sprendimą išduoti licenciją. 4. Įmonė sumoka nustatyto dydžio valstybės rinkliavą. 5. Departamentas išduoda licenciją.
Terminai
0
Licencija turi būti išduota per 30 dienų nuo dokumentų, kurių reikia licencijai išduoti, gavimo. Jeigu pateikti ne visi, nevisiškai arba neteisingai užpildyti dokumentai arba pateikti neteisingi duomenys, terminas skaičiuojamas nuo visų arba papildytų (patikslintų) dokumentų gavimo dienos.
Mokesčiai

289 Eur

Reikalingi dokumentai
Įmonė, norinti įsigyti licenciją, pateikia: 1. Paraišką. Paraiškoje įsigyti licenciją verstis didmenine prekyba maistiniais alkoholiniais tirpalais su kvapiųjų medžiagų priedais įmonė turi nurodyti šiuos duomenis: įmonės pavadinimą, teisinę formą, kodą, buveinę, telefono numerį, elektroninio pašto adresą (jeigu įmonė jį turi), įmonės vadovų vardus, pavardes ir asmens kodus arba gimimo datas, jeigu vadovai neturi asmens kodų, kokiu būdu (tiesiogiai Departamente ar registruotu laišku) įmonė norėtų gauti licencijos originalą, komercinės ūkinės veiklos, kuria verstis prašoma licencijos, rūšį, sandėlių, iš kurių bus vykdoma didmeninė prekyba alkoholio produktais ir (ar) kuriuose šie produktai bus laikomi, adresus ir patalpų pažymėjimą plane, taip pat patalpų, kuriose įrengti šie sandėliai, unikalų numerį. 2. Sandėlių, iš kurių bus vykdoma didmeninė prekyba alkoholio produktais ir (ar) kuriuose šie produktai bus laikomi, Nekilnojamojo daikto registro ir kadastro dokumentus: 2.1. patalpų plano iš nekilnojamojo turto objekto kadastrinių matavimų bylos, kopiją, patvirtintą įmonės vadovo ar jo įgalioto asmens parašu ir tikrumo žyma; 2.2. pastato vidaus plotų eksplikavimo iš nekilnojamojo turto objekto kadastrinių matavimų bylos kopiją, patvirtintą įmonės vadovo ar jo įgalioto asmens parašu ir tikrumo žyma.
Kompetentingos institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu