Licencija naudoti sprogmenis

Leidimo kodas:: PAS28741

Licencija naudoti sprogmenis
Prašymo pateikimo el. paslauga
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
1. Paslaugų teikėjas pateikia reikalingus dokumentus; 2. Ginklų fondas, gavęs paslaugų teikėjo dokumentus, jeigu reikia, persiunčia juos atitinkamoms institucijoms; 3. Gavęs, jeigu reikėjo dokumentų iš atitinkamų institucijų atsakymus, Ginklų fondas priima išvadą dėl leidimo išdavimo.
Terminai
0
Licencijas gaminti ginklus, A kategorijos ginklų priedėlius, šaudmenis, jų dalis, licencija naudoti sprogmenis, licencijas prekiauti sprogmenimis, licencijas taisyti ginklus, perdirbti ginklus ir šaudmenis Ginklų fondas išduoda per 60 dienų nuo visų dokumentų gavimo.
Mokesčiai

144,81 Eur (500 Lt), patikslinimas ar dublikato išdavimas 20,27 Eur (70 Lt)

Reikalingi dokumentai
Prašymą išduoti licenciją, kuriame, be kitų juridinę galią dokumentui suteikiančių rekvizitų, nurodoma: Juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinės adresas, telefono ir fakso numeriai; licencijuojamos veiklos, kuria verstis prašoma išduoti licenciją, rūšis; Juridinio asmens administracijos vadovo, kontroliuojančių asmenų vardai, pavardės, asmens kodai, deklaruotos gyvenamosios vietos adresai; Asmens, įgalioto pateikti dokumentus licencijai gauti ir paimti licenciją, vardas, pavardė ir asmens kodas;
Kompetentingos institucijos
Kontroliuojančios institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu