Licencija importuoti, įvežti, eksportuoti ir išvežti civilines pirotechnikos priemones

Leidimo kodas:: PAS30561

Licencijos suteikia teisę importuoti, eksportuoti, parduoti civilines pirotechnikos priemones
Leidimo išdavimo procesas
Terminai
0
Licencijas išduodanti institucija per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo išsiunčia pareiškėjui patvirtinimą, kad prašymas gautas, ir nurodo terminą, per kurį prašymas turi būti išnagrinėtas. Licencijas išduodanti institucija, įvertinusi pateiktus dokumentus, licenciją išduoda arba rašytinį motyvuotą atsisakymą išduoti licenciją pateikia prašymą pateikusiam subjektui ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo ir visų licencijai gauti reikalingų dokumentų gavimo.
Mokesčiai

57 Eur (200 Lt)

Kompetentingos institucijos
Kontroliuojančios institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu