Licencija gyvulių sėklinimo centro veiklai vykdyti

Leidimo kodas:: PAS30042

Turint šią licenciją galima: laikyti reproduktorius, gauti iš jų spermą ir prekiauti ja; teikti gyvulių sėklinimo, embrionų persodinimo paslaugas
Prašymo pateikimo el. paslauga
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
1. Valstybinei gyvulių veislininkystės priežiūros tarnybai prie ŽŪM (toliau Tarnyba) pateikiama paraiška ir reikalingi dokumentai licencijai gauti; 2. Tarnybos sudaryta licencijų išdavimo komisija nagrinėja gautą paraišką; 3. Licencijų išdavimo komisija priima sprendimą išduoti licenciją; 4. Paslaugos teikėjas sumoka nustatyto dydžio valstybės rinkliavą; 5. Tarnyba išduoda licenciją.
Terminai
0
- Gauta paraiška išnagrinėjama per 30 dienų; - Jei licencija neišduodama, apie tai pareiškėjui pranešama per 10 dienų motyvuotu raštu.
Mokesčiai

100 (vienas šimtas) Lt.

Reikalingi dokumentai
1. Paraiška licencijai gauti; 2. Įstatų ir registracijos pažymėjimo (neturinčio įstatų personalinėms įmonėms tik registracijos pažymėjimo) notariškai patvirtintos kopijos, jeigu įmonė dar neįregistruota, - įmonės steigimo sutartis ir įstatų projektas; 3. Įmonės veiklos plėtojimo programa.
Kompetentingos institucijos
Atsakingų asmenų kontaktiniai duomenys
Valstybinė gyvulių veislininkystės priežiūros tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos
veislininkyste@zum.lt, +370 5 239 12 95

Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu