Licencija gyvulių kergimo punkto veiklai vykdyti

Leidimo kodas:: PAS30041

Turint šią licenciją galima laikyti reproduktorius ir kergti su jais pateles
Teisės aktai, reglamentuojantys leidimo išdavimą
  • Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2000 m. spalio 3 d. įsakymas Nr. 282 Dėl Licencijų gyvulių sėklinimo centrų, kergimo punktų bei embrionų ir kiaušialąsčių persodinimo įmonių veiklai išdavimo tvarkos, Reikalavimų gyvulių sėklinimo centrams, kergimo punktams bei embrionų ir kiaušialąsčių persodinimo įmonėms, jų personalui ir įrangai, Licencijų gyvulių sėklintojams išdavimo ir sėklintojų bei embrionų persodinimo kursų organizavimo tvarkos (Žin., 2000, Nr. 85-2604).
  • Lietuvos Respublikos gyvulių veislininkystės įstatymas 1998 m. lapkričio 24 d. Nr. VIII-934
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
1. Valstybinei gyvulių veislininkystės priežiūros tarnybai prie ŽŪM (toliau Tarnyba) pateikiama paraiška ir reikalingi dokumentai licencijai gauti; 2. Tarnybos sudaryta licencijų išdavimo komisija nagrinėja gautą paraišką; 3. Licencijų išdavimo komisija priima sprendimą išduoti licenciją; 4. Paslaugos teikėjas sumoka nustatyto dydžio valstybės rinkliavą; 5. Tarnyba išduoda licenciją.
Terminai
0
- Gauta paraiška išnagrinėjama per 30 dienų; - Jei licencija neišduodama, apie tai pareiškėjui pranešama per 10 dienų motyvuotu raštu.
Mokesčiai

100 (vienas šimtas) Lt.

Reikalingi dokumentai
1. Paraiška licencijai gauti; 2. Įstatų ir registracijos pažymėjimo (neturinčio įstatų personalinėms įmonėms tik registracijos pažymėjimo) notariškai patvirtintos kopijos, jeigu įmonė dar neįregistruota, - įmonės steigimo sutartis ir įstatų projektas; 3. Įmonės veiklos plėtojimo programa.
Kompetentingos institucijos
Atsakingų asmenų kontaktiniai duomenys
Valstybinė gyvulių veislininkystės priežiūros tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos
veislininkyste@zum.lt, +370 5 239 12 95

Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu