Licencija gyvulių embrionų ir kiaušialąsčių persodinimo įmonės veiklai vykdyti

Leidimo kodas:: PAS30040

Turint šią licenciją galima verstis embrionų ir kiaušialąsčių persodinimu bei prekyba jais
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
1. Valstybinei gyvulių veislininkystės priežiūros tarnybai prie ŽŪM (toliau Tarnyba) pateikiama paraiška ir reikalingi dokumentai licencijai gauti; 2. Tarnybos sudaryta licencijų išdavimo komisija nagrinėja gautą paraišką; 3. Licencijų išdavimo komisija priima sprendimą išduoti licenciją; 4. Paslaugos teikėjas sumoka nustatyto dydžio valstybės rinkliavą; 5. Tarnyba išduoda licenciją.
Terminai
0
- Gauta paraiška išnagrinėjama per 30 dienų; - Jei licencija neišduodama, apie tai pareiškėjui pranešama per 10 dienų motyvuotu raštu.
Mokesčiai

100 (vienas šimtas) Lt.

Reikalingi dokumentai
1. Paraiška licencijai gauti; 2. Įstatų ir registracijos pažymėjimo (neturinčio įstatų personalinėms įmonėms tik registracijos pažymėjimo) notariškai patvirtintos kopijos, jeigu įmonė dar neįregistruota, - įmonės steigimo sutartis ir įstatų projektas; 3. Įmonės veiklos plėtojimo programa.
Kompetentingos institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu