Licencija gaminti psichotropinius vaistus ir vaistines medžiagas

Leidimo kodas:: PAS30089

Licencija suteikia teisę gaminti psichotropinius vaistus ir vaistines medžiagas
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
1. Paslaugų teikėjas pateikia paraišką ir reikalingus dokumentus; 2. Paslaugų teikėjas sumoka nustatyto dydžio valstybės rinkliavą (žyminį mokestį); 3. Kompetentinga institucija nagrinėja pateiktus dokumentus; 4. Kompetentinga institucija priima sprendimą išduoti licenciją arba priima motyvuotą sprendimą atsisakyti ją išduoti.
Terminai
0
Kompetentinga institucija išnagrinėjusi paraišką ir kitus pateiktus dokumentus, per 30 dienų nuo jų pateikimo dienos išduoda pareiškėjui licenciją arba pateikia jam raštu motyvuotą atsisakymą išduoti licenciją.
Mokesčiai

licencijos gaminti III sąrašo psichotropines medžiagas išdavimą - 91,52 Eur (316 Lt)

Reikalingi dokumentai
1. Paraiška; 2. Įmonės įregistravimo pažymėjimo kopija; 3. Farmacinės veiklos licencijos kopija; 4. Atsakingo vaistininko licencijos verstis farmacijos praktika (vaistininko praktikos licencijos) kopija; 5. Įmonės vadovo įsakymo dėl atsakingo vaistininko paskyrimo už licencijuojamą veiklą kopija; 6. Patalpų ir objektų, kuriuose bus užsiimama licencijuojama veikla aprašymas (nurodant jų adresą, planą ir apsaugos priemones); 7. Psichotropinių vaistų bei vaistinių medžiagų nomenklatūra ir duomenys apie numatomą metinę jų gamybą.
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu