Licencija vežti keleivius ir (arba) krovinius, paštą už užmokestį ir (arba) nuomos pagrindu tik tokiais orlaiviais, kurių maksimali kilimo masė – mažesnė kaip 10 tonų ir (arba) kuriuose mažiau kaip 20 sėdimų vietų (B tipo licencija)

Leidimo kodas:: PAS30651

Licencija vežti keleivius ir (arba) krovinius, paštą už užmokestį ir (arba) nuomos pagrindu tik tokiais orlaiviais, kurių maksimali kilimo masė – mažesnė kaip 10 tonų ir (arba) kuriuose mažiau kaip 20 sėdimų vietų (B tipo licencija)
Kompetentingos institucijos
Kontroliuojančios institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu