Licencija vežti keleivius ir (arba) krovinius, paštą už užmokestį ir (arba) nuomos pagrindu orlaiviais (A tipo licencija)

Leidimo kodas:: PAS30650

Licencija vežti keleivius ir (arba) krovinius, paštą už užmokestį ir (arba) nuomos pagrindu orlaiviais (A tipo licencija)
Kompetentingos institucijos
Kontroliuojančios institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu