Licencija ar laikinasis leidimas montuoti jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius

Leidimo kodas:: PAS30158

Branduolinės energetikos srities licencija ar laikinasis leidimas montuoti jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius, nustatyti Lietuvos Respublikos Radiacinės saugos įstatymo 8 straipsnio 4 dalyje.
Leidimo išdavimo procesas
Mokesčiai

Už licencijos išdavimą yra imama Valstybės rinkliava 385,77 Eur (1332 Lt), už laikinojo leidimo išdavimą yra imama Valstybės rinkliava 419,95 Eur (1450 Lt), patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarime Nr. 1458 "Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo" (Žin., 2000, Nr. 108-3463).

Susijusios paslaugos
Reikalingi dokumentai
Dokumentai licencijai ar laikinėjam leidimui gauti pateikiami Veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais licencijavimo taisyklių VI skyriuje nustatyta tvarka (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gegužės 25 d. nutarimas Nr. 653 "Dėl Veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais licencijavimo taisyklių patvirtinimo"). Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2012 m. kovo 16 d. įsakymas Nr. 22.3-26 "Dėl dokumentų, kurių reikia licencijai ar laikinajam leidimui gauti, ir licencijos ar laikinojo leidimo formų patvirtinimo" (Žin., 2012, Nr. 36-1821).
Kompetentingos institucijos
Kontroliuojančios institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu