Branduolinės energetikos srities licencija ar laikinasis leidimas gaminti, naudoti, saugoti, prižiūrėti, remontuoti, perdirbti jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius ir (ar) tvarkyti (atlikti pradinį radioaktyviųjų atliekų apdorojimą (rinkti, rūšiuoti, dezaktyvuoti), atlikti pagrindinį radioaktyviųjų atliekų apdorojimą, saugoti) radioaktyviąsias atliekas

Leidimo kodas:: PAS30155

Branduolinės energetikos srities licencija ar laikinasis leidimas gaminti, naudoti, saugoti, prižiūrėti, remontuoti, perdirbti jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius ir (ar) tvarkyti (atlikti pradinį radioaktyviųjų atliekų apdorojimą (rinkti, rūšiuoti, dezaktyvuoti), atlikti pagrindinį radioaktyviųjų atliekų apdorojimą, saugoti) radioaktyviąsias atliekas, nustatyti Lietuvos Respublikos Radiacinės saugos įstatymo 8 straipsnio 4 dalyje.
Leidimo išdavimo procesas
Mokesčiai

Už licencijos išdavimą yra imama Valstybės rinkliava 385,77 Eur (1332 Lt), už laikinojo leidimo išdavimą yra imama Valstybės rinkliava 419,95 Eur (1450 Lt), patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarime Nr. 1458 "Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo" (Žin., 2000, Nr. 108-3463).

Reikalingi dokumentai
Dokumentai licencijai ar laikinėjam leidimui gauti pateikiami Veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais licencijavimo taisyklių VI skyriuje nustatyta tvarka (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gegužės 25 d. nutarimas Nr. 653 "Dėl Veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais licencijavimo taisyklių patvirtinimo").
Kompetentingos institucijos
Atsakingų asmenų kontaktiniai duomenys
Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija
atom@vatesi.lt, +370 5 262 4141

Kontroliuojančios institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu