Leidimo parodomiesiems renginiams ir/ar aviacijos sporto varžyboms rengti išdavimas

Leidimo kodas:: PAS778

Parodomieji renginiai - aviacijos (oreivystės) veikla, kurios tikslas - pasirodyti ar teikti pramogą publikai reklamuojamame renginyje; Aviacijos sporto varžybos - sportiniai renginiai, kuriuose sportininkai varžosi naudodami orlaivius, oro balionus ir parašiutus. Renginius rengti galima tik gavus Civilinės aviacijos administracijos (toliau - CAA) leidimą.
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
Renginius rengti galima tik gavus Civilinės aviacijos administracijos (toliau - CAA) leidimą. Leidimo nereikia: 1. aeroklubų vidaus varžyboms, organizuojamoms aerodromuose; 2. renginiams ne aerodrome, jei dalyvauja ne daugiau kaip du karšto oro balionai. Renginio organizatorius ne vėliau kaip prieš aštuonias dienas iki numatytos renginio dienos turi pateikti CAA paraišką, numatyto aerodromo savininko arba naudotojo sutikimo turi būti gautas vietos, kurioje vyks renginys, savivaldybės atstovo arba savininko sutikimas. Prie paraiškos turi būti pridėtas renginio vietos 1:25000 mastelio planas (arba schema) su jame paženklintomis esančiomis kliūtimis. Renginiai virš gyvenamųjų vietovių leidžiami tik suderinus juos su vietos savivaldybe, virš kurios teritorijos numatoma vykdyti skrydžius. Pateikiant paraišką CAA, prie jos turi būti pridėtas vietovės planas, kuriame turi būti paženklinti skrydžių virš gyvenamosios vietovės maršrutai. CAA išduoda leidimą tik tuo atveju, jei renginio organizatorius garantuoja ir įvykdo visas sąlygas, kurių reikia renginio saugai užtikrinti.
Terminai
8 (Darbo dienos)
Reikalingi dokumentai
Renginio organizatorius ne vėliau kaip prieš aštuonias dienas iki numatytos renginio dienos turi pateikti CAA paraišką, kurioje turi būti nurodyta: 1. renginio vieta ir laikas; 2. organizatorius (pavadinimas arba vardas ir pavardė); 3. renginio direktoriaus vardas ir pavardė; 4. skrydžių programa; 5. orlaivių tipai, kuriais ketiname dalyvauti renginyje; 6. priemonės, užtikrinančios skrydžių ir žiūrovų saugą; 7. aerodromo savininko arba naudotojo sutikimas. Vietos 1:25000 mastelio planas (arba schema) su jame paženklintomis esančiomis kliūtimis
Prašymo forma
Paraiška gauti leidimą parodomajam renginiui ir aviacijos sporto varžyboms rengti
Kompetentingos institucijos
Atsakingų asmenų kontaktiniai duomenys
Aleksandras Malickas Malickas, Skrydžių priežiūros skyriaus vedėjas
aleksandras.malickas@caa.lt, +370 5 273 9242

Rytis Dulinskas, Skrydžių priežiūros skyriaus vedėjo pavaduotojas
rytis.dulinskas@caa.lt, +370 5 273 9243

Viktoras Kurbedis, Skrydžių priežiūros skyriaus vyriausias specialistas
viktoras.kurbedis@caa.lt, +370 5 273 9244

Jurgita Jazdauskienė, Skrydžių priežiūros skyriaus vyriausioji specialistė
jurgita.jazdauskiene@caa.lt, +370 5 273 9242

Kontroliuojančios institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu