Leidimas vežti Lietuvos Respublikoje radioaktyviąsias atliekas

Leidimo kodas:: PAS30293

Leidimas vežti radioaktyviąsias atliekas Lietuvos Respublikoje
Prašymo pateikimo el. paslauga
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
Pateikti paraišką dėl leidimo vežti radioaktyviąsias atliekas, kurio forma nustatyta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2008 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. V-1271/22.3-139 "Dėl radioaktyviųjų medžiagų, radioaktyviųjų atliekų ir panaudoto branduolinio kuro įvežimo, išvežimo, vežimo tranzitu ir vežimo Lietuvos Respublikoje taisyklių patvirtinimo" 3 priede.
Terminai
0
Radiacinės saugos centras gavęs paraišką dėl leidimo vežti lietuvos Respublikoje radioaktyviąsias atliekas išdavimo, išnagrinėja ją per 10 kalendorinių dienų nuo paraiškos užregistravimo datos ir priėmęs teigiamą sprendimą išduoda nustatytos formos leidimą arba parengia motyvuotą atsisakymą išduoti leidimą.
Mokesčiai

Už leidimo vežti Lietuvos Respublikoje radioaktyviąsias atliekas išdavimą, pareiškėjas moka valstybės rinkliavą - 46,34 Eur (160 Lt).

Susijusios paslaugos
Susijusios paslaugos
Reikalingi dokumentai
Dokumentai įrodantys, kad transporto priemonė bus lydima ir apsaugota apsaugos pajėgų funkcijas vykdančio asmens (saugos tarnybos) ir bus vykdomas judėjimo sekimas visą vežimo laiką, jei planuojama vežti panaudotus uždaruosius jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius, priskiriamus I pavojingumo kategorijai; Dokumentai įrodantys, kad transporto priemonė bus lydima ir apsaugota apsaugos pajėgų funkcijas vykdančio asmens (saugos tarnybos arba vežėjo atstovo), jei planuojama vežti panaudotus uždaruosius jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius, priskiriamus II pavojingumo kategorijai; Radioaktyviųjų medžiagų vežėjo parengtas radioaktyviųjų medžiagų vežimo maršruto planas. Jei planuojama vežti panaudotus uždaruosius jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius, priskiriamus I ar II pavojingumo kategorijai, vežimo maršruto plane turi būti papildomai numatytas pakaitinis (alternatyvus) jų vežimo maršrutas.
Kompetentingos institucijos
Atsakingų asmenų kontaktiniai duomenys
Radiacinės saugos centras
rsc@rsc.lt, 852361936

Kontroliuojančios institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu