Leidimas vežti keleivius tolimojo reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutais

Leidimo kodas:: PAS30350

Išduodamas leidimas vežti keleivius tolimojo reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutu. Leidimas išduodamas vežėjams, su kuriais Valstybinė kelių transporto inspekcija prie Susisiekimo ministerijos sudaro keleivių vežimo tolimojo reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutais sutartį arba papildo jau sudarytą sutartį. Leidimas išduodamas vežti keleivius sutartyje nurodytu maršrutu. Sutartis sudaroma su konkursą laimėjusiu vežėju arba pasibaigus anksčiau sudarytos sutarties galiojimo terminui, kai nusprendžiama pratęsti sutarties galiojimą. Vežėjui išduodama tiek leidimų egzempliorių, kiek transporto priemonių reikia keleiviams vežti leidime ir tvarkaraštyje nurodytomis sąlygomis. Leidimai išduodami įmonės vadovui arba jo įgaliotam atsakingam asmeniui, kuriam pavesta vadovauti keleivių vežimo veiklai, arba kitam darbuotojui, pateikusiam vadovo įgaliojimą leidimus gauti, tiesiogiai atvykus į Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos Kelių transporto veiklos reguliavimo skyrių.
Leidimo išdavimo procesas
Terminai
0
Leidimai įforminami iki keleivių vežimo nustatytu tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutu pradžios
Mokesčiai

2,9 Eur / 10,01 Lt

Reikalingi dokumentai
-
Kompetentingos institucijos
Kontroliuojančios institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu