Leidimas vežti keleivius tarptautinio reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutu

Leidimo kodas:: PAS30349

Išduodamas leidimas vežti keleivius tarptautinio reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutu. Leidimas išduodamas vežėjams, kurie buvo pateikę paraišką gauti leidimą vežti keleivius reguliariais arba specialiaisiais reguliariais reisais (kai tokio leidimo reikia), pratęsti leidimo galiojimo terminą ar pakeisti sąlygas, kuriomis vykdomi leidime nurodyti vežimai į trečiąsias šalis, ir šiai paraiškai buvo pritarta. Leidimas išduodamas vežti keleivius paraiškoje nurodytu maršrutu. Vežėjui išduodama tiek leidimų egzempliorių, kiek transporto priemonių reikia keleiviams vežti leidime ir tvarkaraštyje nurodytomis sąlygomis. Leidimai išduodami įmonės vadovui, jo įgaliotam atsakingam asmeniui, kuriam pavesta vadovauti keleivių vežimo veiklai, arba kitam darbuotojui, pateikusiam vadovo įgaliojimą leidimus gauti, tiesiogiai atvykus į Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos Kelių transporto veiklos reguliavimo skyrių arba išsiunčiami paštu.
Leidimo išdavimo procesas
Terminai
0
Leidimai įforminami per 14 dienų gavus visų valstybių, per kurių teritorijas bus vežami keleiviai, kompetentingų įstaigų pritarimą
Mokesčiai

2,9 Eur / 10,01 Lt

Reikalingi dokumentai
-
Kompetentingos institucijos
Kontroliuojančios institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu