Leidimas tvirtinti (prižiūrėti) ir (ar) naudoti 4 kategorijos fejerverkus, T3 kategorijos teatrines pirotechnikos priemones ir P2 kategorijos kitas pirotechnikos priemones (pirotechnikų atestavimas)

Leidimo kodas:: PAS30562

Asmenys, siekiantys dirbti pirotechnikais, privalo būti atestuoti. Atestuotiems asmenims išduodamas leidimas tvarkyti (prižiūrėti) ir (ar) naudoti 4 kategorijos fejerverkus, T2 kategorijos teatrines pirotechnikos priemones ir P2 kategorijos kitas pirotechnikos priemones. Pirotechnikų mokymo programa skirta parengti asmeniui, kuris galėtų saugiai tvarkyti (prižiūrėti) ir (ar) naudoti 4 kategorijos fejerverkus, T2 kategorijos teatrines pirotechnikos priemones ir P2 kategorijos kitas pirotechnikos priemones.
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
Pirotehnikų mokymo kursa praktinė ir teorinė dalys. Įmonių sąrašas, kurios organizuoja ir išduoda oficialius pažymėjimus čia Pasibaigus mokymui, besimokančiųjų žinių tikrinimui organizuojama atestacija. Atestavimas susideda iš dviejų dalių - teorinės ir praktinės. Sėkmingai išlaikiusiems atestaciją suteikiama teisė tvarkyti (prižiūrėti) ir (ar) naudoti 4 kategorijos fejerverkus, T2 kategorijos teatrines pirotechnikos priemones ir P2 kategorijos kitas pirotechnikos priemones.
Terminai
0
Minimali mokymų trukmė: Teorinio mokymo trukmė - 16 val. Praktinio mokymo trukmė - 8 val.
Mokesčiai

Apytiksliai nuo 188,25 Eur + PVM

Kompetentingos institucijos
Kontroliuojančios institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu