Leidimas tvirtinti (prižiūrėti) ir (ar) naudoti 4 kategorijos fejerverkus, T3 kategorijos teatrines pirotechnikos priemones ir P2 kategorijos kitas pirotechnikos priemones (pirotechnikų atestavimas)

Leidimo kodas:: PAS30562

Asmenys, siekiantys dirbti pirotechnikais, privalo būti atestuoti. Atestuotiems asmenims išduodamas leidimas tvarkyti (prižiūrėti) ir (ar) naudoti 4 kategorijos fejerverkus, T2 kategorijos teatrines pirotechnikos priemones ir P2 kategorijos kitas pirotechnikos priemones. Pirotechnikų mokymo programa skirta parengti asmeniui, kuris galėtų saugiai tvarkyti (prižiūrėti) ir (ar) naudoti 4 kategorijos fejerverkus, T2 kategorijos teatrines pirotechnikos priemones ir P2 kategorijos kitas pirotechnikos priemones.
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
Pirotehnikų mokymo kursai: praktinė ir teorinė dalys. Įmonių sąrašas, kurios organizuoja ir išduoda oficialius pažymėjimus čia Pasibaigus mokymui, besimokančiųjų žinių tikrinimui organizuojama atestacija. Atestavimas susideda iš dviejų dalių - teorinės ir praktinės. Sėkmingai išlaikiusiems atestaciją suteikiama teisė tvarkyti (prižiūrėti) ir (ar) naudoti 4 kategorijos fejerverkus, T2 kategorijos teatrines pirotechnikos priemones ir P2 kategorijos kitas pirotechnikos priemones.
Terminai
0
Minimali mokymų trukmė: Teorinio mokymo trukmė - 16 val. Praktinio mokymo trukmė - 8 val.
Mokesčiai

Apytiksliai nuo 188,25 Eur + PVM

Kompetentingos institucijos
Kontroliuojančios institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu