Leidimas steigti muitinės sandėlį arba vykdyti veiklą E tipo muitinės sandėlyje

Leidimo kodas:: PAS30769

Leidimas suteikia asmenims teisę nustatytose vietose saugoti muitinės prižiūrimas prekes, kurioms įforminta muitinio sandėliavimo procedūra arba taikomas laikino prekių saugojimo statusas.
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
Informacija dėl veiksmų leidimui gauti pateikiama http://www.cust.lt/mport/failai/paslaugos/vies_admin_paslaugos/leid_muit_prizir_saugojimu/1.2.4._leid_steigti_E_tipo_sand_apras.doc
Terminai
20 (Kalendorinės dienos)
Reikalingi dokumentai
Informacija dėl reikalingų dokumentų pateikiama http://www.cust.lt/mport/failai/paslaugos/vies_admin_paslaugos/leid_muit_prizir_saugojimu/1.2.4._leid_steigti_E_tipo_sand_apras.doc
Kompetentingos institucijos
Atsakingų asmenų kontaktiniai duomenys
Henrikas Pukas
henrikas.pukas@cust.lt, 852356226

Kontroliuojančios institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu