Leidimas steigti laisvąjį sandėlį

Leidimo kodas:: PAS30772

Leidimas suteikia asmenims teisę laikyti žemės ūkio produktus, kuriuos padėjus į laisvąjį sandėlį taikomos Bendrijos muitų teisės aktų nuostatos, paprastai taikomos prekių eksporto atvejais, verstis licencijuojama veikla, atlikti šių prekių perkrovimą, sandėliavimą, komplektavimą, rūšiavimą, pakavimą, didmeninę prekybą, perdirbimą ir apdorojimą.
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
Informacija dėl veiksmų leidimui gauti pateikiama http://www.cust.lt/mport/failai/paslaugos/vies_admin_paslaugos/leid_muit_prizir_saugojimu/1.2.2._leid_steigti_laisvaji_sandeli_isdavimas_apras.doc
Terminai
30 (Darbo dienos)
Reikalingi dokumentai
Informacija dėl reikalingų dokumentų pateikiama http://www.cust.lt/mport/failai/paslaugos/vies_admin_paslaugos/leid_muit_prizir_saugojimu/1.2.2._leid_steigti_laisvaji_sandeli_isdavimas_apras.doc
Prašymo forma
Laisva forma.
Kompetentingos institucijos
Atsakingų asmenų kontaktiniai duomenys
Henrikas Pukas
henrikas.pukas@cust.lt, 852356226

Kontroliuojančios institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu