Leidimas steigti laikinojo prekių saugojimo sandėlį

Leidimo kodas:: PAS30771

Leidimas suteikia asmenims teisę nustatytose vietose saugoti muitinės prižiūrimas prekes, kurioms taikomas laikinojo prekių saugojimo statusas.
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
Informacija dėl veiksmų leidimui gauti pateikiama http://www.cust.lt/mport/failai/paslaugos/vies_admin_paslaugos/leid_muit_prizir_saugojimu/1.2.1._leid_steigti_laik_prekiu_saug_sandeli_apras.doc
Terminai
40 (Kalendorinės dienos)
Reikalingi dokumentai
Informacija dėl reikalingų dokumentų pateikiama http://www.cust.lt/mport/failai/paslaugos/vies_admin_paslaugos/leid_muit_prizir_saugojimu/1.2.1._leid_steigti_laik_prekiu_saug_sandeli_apras.doc
Kompetentingos institucijos
Atsakingų asmenų kontaktiniai duomenys
Henrikas Pukas
henrikas.pukas@cust.lt, 852356226

Kontroliuojančios institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu