Leidimas prekiauti augalų apsaugos produktais

Leidimo kodas:: PAS30102

Suteikia teisę prekiauti augalų apsaugos produktais.
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
Fizinis arba juridinis asmuo, pageidaujantis prekiauti augalų apsaugos produktais Valstybinei augalininkystės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos pateiki 1. Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus patvirtintos formos prašymą; 2. papildomus dokumentu 2.1. jeigu prašymą pateikia fizinis asmuo - augalų apsaugos kursų baigimo ar kito jam prilyginamo Europos Sąjungos valstybėje narėje ar Europos ekonominės erdvės valstybėje išduoto pažymėjimo kopija, patvirtinta teisės aktų nustatyta tvarka; 2.2. jeigu prašymą pateikia juridinis asmuo - juridinio asmens darbuotojo, tiesiogiai vykdančio veiklą, susijusią su augalų apsaugos produktų tiekimu rinkai, dirbančio pagal darbo sutartį, arba asmens, su kuriuo sudaryta civilinė sutartis, augalų apsaugos kursų baigimo ar kito jam prilyginamo Europos Sąjungos valstybėje narėje ar Europos ekonominės erdvės valstybėje išduoto pažymėjimo kopija, patvirtinta teisės aktų nustatyta tvarka.
Terminai
0
30 kalendorinių dienų
Mokesčiai

157,84 € (545 Lt)

Reikalingi dokumentai
Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus patvirtintą prašymas; Už produktų prekybą atsakingo asmens Augalų apsaugos kursų baigimo pažymėjimo kopija.
Kompetentingos institucijos
Kontroliuojančios institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu