Leidimas naudoti viešojo duomenų perdavimo tinklo identifikavimo kodus (DNIC)

Leidimo kodas:: PAS30252

Leidimas naudoti kodą, identifikuojati viešojo duomenų perdavimo tinklo ir (arba) viešųjų duomenų perdavimo paslaugų teikėjo tinklą.
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
Paraišką suteikti teisę naudoti Kodą (toliau - Paraiška) ir patvirtinti IIN registraciją (pasalugų teikėjo išleidžiamų atsiskaitymo kortelių identifikacinis numeris, toliau - IIN registracijos paraiška) asmuo gali pateikti atvykęs į Tarnybą, atsiuntęs paštu ar per pasiuntinį. Elektroniniu būdu, t. y. per Tarnybos apsaugotosios prieigos interneto tinklalapį adresu: http//e.rrt.lt. Paraiška ir IIN registracijos pareiška gali būti pateikiama tik jeigu asmuo yra sudaręs su Tarnyba elektroninių dokumentų teikimo sutartį.
Terminai
0
21 d.
Reikalingi dokumentai
Paraiška (jei teikiama tvirtinti IIN registracijos paraiška, turi būti pateikta Paraiška ir IIN registracijos paraiška); Dokumentas, patvirtinantis teisę pasirašyti Paraišką ir INN registracijos paraišką (jei pateikiama); Užsienio valstybės juridinių asmenų registravimo įstaigos išduoto ūkio subjekto įregistravimo pažymėjimo kopija (jei kreipiasi užsienio juridinis asmuo).
Kompetentingos institucijos
Kontroliuojančios institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu