Leidimas naudoti saugomas rūšis

Leidimo kodas:: PAS30138

Paimti saugomas rūšis iš gamtos, įrašytas į Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių ir Europos Bendrijos svarbos gyvūnų ir augalų rūšių sąrašus, filmuoti, fotografuoti, stebėti, kai saugomos rūšies gyvūnai yra trikdomi, naudoti saugomas rūšis mokslo tiriamiesiems darbams, leidžiama fiziniam asmeniui, juridiniam asmeniui ir kitai organizacijai, jų atstovybei ir filialui (toliau– Asmuo), turint Aplinkos apsaugos agentūros išduotą leidimą naudoti saugomas rūšis.
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
Asmuo, norintis paimti saugomas rūšis iš gamtos, įrašytas į Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių ir Europos Bendrijos svarbos gyvūnų ir augalų rūšių sąrašus, filmuoti, fotografuoti, stebėti, kai saugomos rūšies gyvūnai yra trikdomi, naudoti saugomas rūšis mokslo tiriamiesiems darbams, Aplinkos apsaugos agentūrai pateikia prašymą, kuriame nurodo asmens vardą, pavardę, gyvenamąją vietą (telefono ir (arba) fakso numerius, elektroninio pašto adresą); juridinio asmens pavadinimą, kodą, buveinės adresą (telefono ir (arba) fakso numerį, elektroninio pašto adresą), numatomas naudoti rūšis, šių rūšių egzempliorių kiekį, naudojimo tikslus, paėmimo būdus ir priemones, laiką, vietą.
Terminai
0
Leidimas išduodamas per 10 darbo dienų. Jeileidimo išdavimo klausimai derinami su Aplinkos ministerija, Raudonosios knygos komisija ar Saugomų teritorijų direkcijomis leidimas išduodamas per 30 kalendorinių dienų.
Mokesčiai

Neapmokęstintas.

Kompetentingos institucijos
Kontroliuojančios institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu