Leidimas naudoti orbitinius išteklius

Leidimo kodas:: PAS30246

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos išduotas rašytinis dokumentas ir (arba) įrašas Tarnybos administruojamoje ir viešai skelbiamoje elektroninėje duomenų bazėje, suteikiantis teisę naudoti jame nurodytą orbitinį išteklių jame nurodytomis ir teisės aktų nustatytomis sąlygomis.
Teisės aktai, reglamentuojantys leidimo išdavimą
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
Konkurso laimėtojui sumokėjus Tarnybos nustatytus užmokesčius ir įmokas į valstybės biudžetą, kurias jis įsipareigojo prieš leidimo išdavimą sumokėti kaip Konkurso laimėtojas, ir pateikus papildomą informaciją, jeigu tokios buvo pareikalauta, tarnyba priima sprendimą suteikti teisę naudoti orbitinį išteklių Konkurso laimėtojui.
Terminai
0
42 d.
Reikalingi dokumentai
Privalomi pateikti Konkurso dokumentai nurodomi Konkurso sąlygų apraše. Tarnyba, prieš išduodama leidimą naudoti orbitinius išteklius, gali pareikalauti papildomos informacijos, reikalingos orbitinio ištekliaus registravimui. Pagrindiniame tarptautiniame radijo dažnių registre.
Kompetentingos institucijos
Kontroliuojančios institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu