Leidimas naudoti nacionalinius signalizacijos taškų kodus (NSPC)

Leidimo kodas:: PAS30244

Leidimas naudoti kodą, identifikuojanti viešojo ryšių tinklo ir (arba) viešųjų telefono ryšio paslaugų teikėjo viešojo ryšių tinklo stotį tarptautiniu mastu.
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
Paraišką suteikti teisę naudoti Kodą (toliau - Paraiška) ir patvirtinti IIN registraciją (pasalugų teikėjo išleidžiamų atsiskaitymo kortelių identifikacinis numeris, toliau - IIN registracijos paraiška) asmuo gali pateikti atvykęs į Tarnybą, atsiuntęs paštu ar per pasiuntinį. Elektroniniu būdu, t. y. per Tarnybos apsaugotosios prieigos interneto tinklalapį adresu: http//e.rrt.lt. Paraiška ir IIN registracijos pareiška gali būti pateikiama tik jeigu asmuo yra sudaręs su Tarnyba elektroninių dokumentų teikimo sutartį.
Terminai
0
21 d.
Reikalingi dokumentai
Paraiška (jei teikiama tvirtinti IIN registracijos paraiška, turi būti pateikta Paraiška ir IIN registracijos paraiška); Dokumentas, patvirtinantis teisę pasirašyti Paraišką ir INN registracijos paraišką (jei pateikiama); Užsienio valstybės juridinių asmenų registravimo įstaigos išduoto ūkio subjekto įregistravimo pažymėjimo kopija (jei kreipiasi užsienio juridinis asmuo).
Kompetentingos institucijos
Kontroliuojančios institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu