Leidimas naudoti laukinius gyvūnus

Leidimo kodas:: PAS30542

Leidimas naudoti laukinius gyvūnus reikalingas laisvėje esančių laukinių nesaugomų gyvūnų paėmimui iš buveinių juos numarinant zoologinių kolekcijų sudarymui, mokslo, mokymo, švietimo, estetikos ar gausos reguliavimo tikslais; laisvėje esančių laukinių gyvūnų (išskyrus pelinius graužikus, kurmius, varliagyvius, moliuskus, vorus, vabzdžius ir kitus bestuburius gyvūnus) stebėjimui, fotografavimui, filmavimui, piešimui, balsų įrašinėjimui ir gyvūnų žymėjimui, matavimams ar kitiems tyrimams, kuriems gyvūnus reikia sugauti ar laikinai (iki 1 val.) paimti iš buveinių, arba jie yra trikdomi, pažeidžiamos jų buveinės ar gyvenamoji aplinka; naudoti laukinius gyvūnus mokslo, mokymo, švietimo, estetikos tikslais juos paimant ar nepaimant iš buveinių, jeigu laukinių gyvūnų naudojimas numatomas saugomose teritorijose, kur yra apribotas žmonių lankymasis; paimti iš rūšies buveinės medžiojamiesiems gyvūnams priskiriamų rūšių gyvūnus ne Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklėse nustatytu medžiojimo termino metu.
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
Prašyme turi būti fizinio asmens vardas, pavardė, adresas arba juridinio asmens, kitos organizacijos, jos atstovybės ar filialo pavadinimas, buveinės adresas, kodas ir kontaktiniai duomenys (telefono, fakso numeriai, elektroninio pašto adresas); norimų naudoti gyvūnų ar jų grupių pavadinimai, naudojimo būdas ir tikslas, laikas, vieta (vietos), paėmimo būdas, ketinamas paimti gyvūnų kiekis (jeigu gyvūnus ketinama paimti iš buveinių); medžiotojo, vardas, pavardė, medžiotojo bilieto numeris (tais atvejais, kai paėmimui bus naudojami medžiojimo įrankiai, nustatyti Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklėse); jei paraišką teikia juridinis asmuo, kita organizacija, jos atstovybė ar filialas - fizinių asmenų, vykdysiančių paėmimą, vardai, pavardės, atsakingas asmuo; kitos, leidimo naudoti laukinius gyvūnus prašančio asmens nuomone, svarbios aplinkybės; fizinio asmens parašas (jei paraišką teikia fizinis asmuo), juridinio asmens, kitos organizacijos ar jos filialo vadovo ar jo įgalioto asmens parašas.
Terminai
0
Leidimas išduodamas per 20 darbo denų.
Mokesčiai

Neapmokęstintas.

Kompetentingos institucijos
Kontroliuojančios institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu