Leidimas laisvai praktikai uoste

Leidimo kodas:: PAS30212

Visiems Lietuvos Respublikos ir užsienio laivams, plaukiojantiems tarptautiniais maršrutais ir kuriuose nenustatoma užkrečiamųjų ligų ir / ar jų sukėlėjų įvežimo grėsmė, suteikiama laisva praktika uoste ir išduodami nustatyto pavyzdžio leidimai laisvai praktikai uoste (toliau - Leidimas).
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
1. Laivo kapitonas ar jo įgaliotas asmuo pateikia Jūrinę sveikatos deklaraciją, bendrąją deklaraciją ir įgulos, keleivių sąrašus. 2. Leidimą pasirašo ir antspaudu tvirtina Klaipėdos visuomenės sveikatos centro Užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės skyriaus (karantino poste) specialistai. 3. Leidimo kopija ir pateikti dokumentai Leidimui gauti saugomi Klaipėdos visuomenės sveikatos centro Užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės skyriuje (karantino poste). 4. Duomenys apie išduotus Leidimus saugomi informacinės sistemos "DTS KONTORA" kompiuterinėje duomenų bazėje.
Terminai
0
Terminai nenustatyti
Mokesčiai

Mokesčiai nenustatyti

Reikalingi dokumentai
1. Jūrinė sveikatos deklaracija 2. Bendroji deklaracija. 3. Įgulos sąrašas. 4. Keleivių sąrašas.
Kompetentingos institucijos
Atsakingų asmenų kontaktiniai duomenys
Klaipėdos visuomenės sveikatos centro Užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės skyrius (karantino postas)
mkp@klaipedosvsc.sam.lt, (8 46) 399 108

Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu