Leidimas laikyti sprogmenis

Leidimo kodas:: PAS30271

Asmenims norintiems laikyti, saugoti ir sandėliuoti sprogmenis ir sprogias medžiagas. Leidimas saugoti sprogmenis išduodamas fiziniams ir juridiniams asmenims.
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
Asmuo, norintis gauti leidimą saugoti sprogmenis, turi pateikti prašymą. Institucija nagrinėja prašymą. Institucija priima sprendimą išduoti arba neišduoti leidimą saugoti sprogmenis.
Kompetentingos institucijos
Kontroliuojančios institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu