Leidimas įvežti, išvežti, vežti tranzitu ir vežti Lietuvos Respublikoje radioaktyviąsias medžiagas

Leidimo kodas:: PAS30160

Įvežti, išvežti, vežti tranzitu ir vežti Lietuvos Respublikoje radioaktyviąsias medžiagas galima tik turint Radiacinės saugos centro ar Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos teisės aktų nustatyta tvarka išduotą leidimą. Leidimą vežti daliąsias medžiagas, nesant Radioaktyviųjų medžiagų, radioaktyviųjų atliekų ir panaudoto branduolinio kuro įvežimo, išvežimo, vežimo tranzitu ir vežimo Lietuvos Respublikoje taisyklių 1 priede nustatytų sąlygų bei kitas branduolinės energetikos srityje naudotas ir tapusias radioaktyviomis medžiagas išduoda VATESI.
Leidimo išdavimo procesas
Mokesčiai

Už leidimų vežti radioaktyviąsias medžiagas išdavimą yra imama Valstybės rinkliava 3637 Lt, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarime Nr. 1458 "Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo" (Žin., 2000, Nr. 108-3463).

Susijusios paslaugos
Reikalingi dokumentai
Dokumentai leidimui gauti pateikiami Radioaktyviųjų medžiagų, radioaktyviųjų atliekų ir panaudoto branduolinio kuro įvežimo, išvežimo, vežimo tranzitu ir vežimo Lietuvos Respublikoje taisyklių nustatyta tvarka.
Kompetentingos institucijos
Kontroliuojančios institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu