Leidimas įvežti ir naudoti miško dauginamąją medžiagą miškui želdinti

Leidimo kodas:: PAS28800

Leidimai išduodami, kai į šalį įvežama ar naudojama iš kitų šalių ar iš tolimesnių nei gretimi kilmės rajonai gauta miško dauginamoji medžiaga miškui želdinti, vadovaujantis Miško dauginamosios medžiagos nuostatais; išduodamas fiziniams bei juridiniams asmenims
Prašymo pateikimo el. paslauga
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
Paslaugų teikėjas pateikia reikalingus dokumentus (nustatytos formos prašymą, jei miško dauginamoji medžiaga įvežama iš užsienio šalies, pridedama kilmės sertifikato ir sėklų kokybės dokumento (jei įvežamos sėklos) kopija. Valstybinė miškų tarnyba nagrinėja prašymą. Valstybinė miškų tarnyba tikrina miško dauginamosios medžiagos autentiškumą bei kilmę. Valstybinė miškų tarnyba priima sprendimą išduoti arba neišduoti leidimą.
Terminai
0
Sprendimas dėl Leidimo išdavimo priimamas ne vėliau kaip per 14 darbo dienų nuo Leidimui gauti reikalingų dokumentų gavimo Tarnyboje dienos. Valstybinės miškų tarnybos išduotas leidimas turi būti išsiųstas paslaugų teikėjui sprendimo priėmimo dieną.
Mokesčiai

-

Reikalingi dokumentai
Nustatytos formos prašymas miško dauginamajai medžiagai įvežti ir naudoti. Miško dauginamosios medžiagos kilmės sertifikato ir sėklų kokybės dokumento (jei įvežamos sėklos) kopija, kai miško dauginamoji medžiaga iš užsienio įvežama į Lietuvą.
Kompetentingos institucijos
Kontroliuojančios institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu