Leidimas įvežti į Lietuvos Respubliką arba išvežti iš jos saugomų rūšių laukinius augalus (paprastas)

Leidimo kodas:: PAS30172

Įvežant (išvežant) saugomus augalus nurodytus Prekybos saugomų rūšių laukiniais augalais ir grybais taisyklių patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006m. gegužės 25 d. įsakymo Nr. D1-260 "Dėl prekybos saugomų rūšių laukiniais augalais ir grybais taisyklių patvirtinimo" (toliau - Prekybos augalais taisyklės) 6.1 ir 6.3 punktuose į Lietuvos Respubliką iš ne Europos Sąjungos šalių (toliau - trečiosios šalys) bei išvežami iš Lietuvos Respublikos į trečiąsias šalis būtina gauti Leidimą įvežti į Lietuvos Respubliką arba išvežti iš jos saugomų rūšių augalus.
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
Asmuo turi pateikti prašymą, kuriame turi būti nurodyta saugomus augalus įvežančio (išvežančio) fizinio asmens vardas ir pavardė, asmens kodas, adresas (juridinio asmens - pavadinimas, įmonės kodas, buveinė), įvežamų (išvežamų) laukinių augalų rūšių lietuviški ir (arba) moksliniai (lotyniški) pavadinimai, kiekis, gaminiai iš jų - gaminių pavadinimai, augalų rūšių, iš kurių jie pagaminti, lietuviški ir (arba) moksliniai (lotyniški) pavadinimai), kiekis, įvežimo (išvežimo) tikslas, duomenys apie kilmę. Teisėtą saugomų augalų įsigijimą patvirtinančių ir Taisyklių 3 punkte nurodytų dokumentų originalus ir (ar) kopijas.
Terminai
0
Leidimas išduodamas per 30 kalendorinių dienų nuo visų privalomų dokumentų pateikimo dienos.
Mokesčiai

17 Eur

Reikalingi dokumentai
Prašymas, teisėtą saugomų augalų įsigijimą patvirtinančių ir Taisyklių 3 punkte nurodytų dokumentų originalus ir (ar) kopijas.
Kompetentingos institucijos
Kontroliuojančios institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu