Leidimas įvežti į Lietuvos Respubliką arba išvežti iš jos gyvūnus, jų dalis ir gaminius iš jų (paprastas)

Leidimo kodas:: PAS30134

Norit įvežti (išvežti) į Europos sąjungai nepriklausančias šalis ar iš jų Prekybos laukiniais gyvūnais taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro, Muitinės departamento prie Finansų ministerijos generalinio direktoriaus ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2002 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. 658/831/743 "Dėl Prekybos laukiniais gyvūnais taisyklių patvirtinimo" (toliau - Taisyklių) 2 ir 6.2 punktuose, nenurodytus gyvūnus, jų dalis ir gaminius iš jų būtina gauti Leidimą įvežti į Lietuvos Respubliką arba išvežti iš jos gyvūnus jų dalis ir gaminius iš jų.
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
Asmuo turi pateikti prašymą, kuriame turi būti nurodyta įvežančio (išvežančio) fizinio asmens vardas ir pavardė, asmens kodas, adresas (juridinio asmens - pavadinimas, kodas, buveinė), įvežamų (išvežamų) gyvūnų rūšių lietuviški ir (arba) moksliniai (lotyniški) pavadinimai, žymeklių (žiedų, mikroschemų ir kt.) įrašai, kiekis, lytis (jeigu gyvūnų dalys ir gaminiai iš jų - gaminių pavadinimai, gyvūnų rūšių, iš kurių jie pagaminti, lietuviški ir (arba) moksliniai (lotyniški) pavadinimai), kilmės šalis, transportavimo būdas ir sąlygos, įvežimo (išvežimo) tikslas, data arba laikotarpis (laikinojo įvežimo (išvežimo) atveju); teisėtą įsigijimą patvirtinančių ir Taisyklių 3 punkte nurodytų dokumentų originalus ir/ar kopijas.
Terminai
0
Leidimas išduodamas per 30 kalendorinių dienų.
Mokesčiai

17 Eur

Reikalingi dokumentai
Prašymas, teisėtą įsigijimą patvirtinančių ir Prekybos laukiniais gyvūnais taisyklių 3 punkte nurodytų dokumentų originalai ir/ar kopijos.
Kompetentingos institucijos
Kontroliuojančios institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu