Leidimo išsirašyti augalo pasus patiems LR fitosanitarinio registro objektams išdavimas

Leidimo kodas:: PAS30328

Registro objektai, kurie augina, pakuoja, įveža ar išveža augalus ir augalinius produktus, kurių judėjimui Europos Sąjungoje reikalingi augalų pasai, gali pateikti Valstybinei augalininkystės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos (toliau - Augalininkystės tarnyba) laisvos formos prašymą leisti išsirašyti augalų pasus patiems Registro objektams.
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
Pareiškėjas Augalininnkystės tarnybai turi pateikti: 1. Laisvos formos prašymą. 2. Augalų ar augalinių produktų sąrašą, kuriems prašoma leisti išsirašyti augalų pasus pačiam Registro objektui. 3. Planuojamo surašyti augalo paso formos pavyzdį.
Terminai
10 (Darbo dienos)
Terminas teisės aktu neapibrėžtas. Praktiškai šie prašymai tenkinami per 10 d.d.
Reikalingi dokumentai
1. Laisvos formos prašymas. 2. Augalų ar augalinių produktų sąrašas, kuriems prašoma leisti išsirašyti augalų pasus pačiam Registro objektui. 3. Planuojamo surašyti augalo paso formos pavyzdys.
Prašymo forma
Pareiškėjo pateikiamas laisvos formos prašymas.
Kompetentingos institucijos
Atsakingų asmenų kontaktiniai duomenys
Vilma Mikelaitienė, Fitosanitarijos skyriaus vyriausioji specialistė
vilma.mikelaitiene@vatzum.lt, +37052734411

Kontroliuojančios institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu