Leidimas išsirašyti augalų pasus patiems LR fitosanitarinio registro objektams

Leidimo kodas:: PAS30328

Registro objektai, kurie augina, pakuoja, įveža ar išveža augalus ir augalinius produktus, kurių judėjimui Europos Sąjungoje reikalingi augalų pasai, gali pateikti Valstybinei augalininkystės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos (toliau - Augalininkystės tarnyba) laisvos formos prašymą leisti išsirašyti augalų pasus patiems Registro objektams.
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
Pareiškėjas Augalininnkystės tarnybai turi pateikt 1. Laisvos formos prašymą. 2. Augalų ar augalinių produktų sąrašą, kuriems prašoma leisti išsirašyti augalų pasus pačiam Registro objektui. 3. Planuojamo surašyti augalo paso formos pavyzdį.
Terminai
0
Teisės aktais nustatyta tvarka.
Mokesčiai

Neatlygintina.

Reikalingi dokumentai
1. Laisvos formos prašymas. 2. Augalų ar augalinių produktų sąrašas, kuriems prašoma leisti išsirašyti augalų pasus pačiam Registro objektui. 3. Planuojamo surašyti augalo paso formos pavyzdys.
Kompetentingos institucijos
Kontroliuojančios institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu