Leidimas išimties tvarka teikti į rinką augalų apsaugos produktus ne ilgesniam kaip 120 dienų naudojimo laikotarpiui

Leidimo kodas:: PAS30327

Fizininiams ir juridiniams asmenims , norintiems tiekti rinkai augalų apsaugos produktus ne ilgesniam kaip 120 dienų naudojimo laikotarpiui, leidimai išduodami, jei šalyje atsirado kenksmingųjų organizmų, kurių negalima sunaikinti registruotais augalų apsaugos produktais arba kitomis priemonėmis.
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
Leidimui gauti reikia pateikti Valstybinei augalininkystės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos laisvos formos paraišką ir duomenis nurodytus Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos 2011 m. vasario 28 d. direktoriaus įsakymu Nr. A1-48 "Dėl leidimų išimties tvarka tiekti į rinką augalų apsaugos produktus ne ilgesniam kaip 120 dienų naudojimo laikotarpiui išdavimo taisyklių patvirtinimo" 5 punkte.
Terminai
0
Sprendimas dėl leidimo išimties tvarka tiekti į rinką augalų apsaugos produktus ne ilgesniam kaip 120 dienų naudojimo laikotarpiui išdavimo arba atsisakymo jį išduoti priimamas per 2 savaites nuo visų reikiamų duomenų pateikimo.
Mokesčiai

Valstybės rinkliav už leidimo išimties tvarka tiekti į rinką augalų apsaugos produktus ne ilgesniam kaip 120 dienų naudojimo laikotarpiui išdavimą - 868,86 Eur (3000 Lt); už leidimo išimties tvarka tiekti į rinką augalų apsaugos produktus ne ilgesniam kaip 120 dienų naudojimo laikotarpiui mažais plotais auginamiems augalams išdavimą - 144,81 Eur (500 Lt).

Reikalingi dokumentai
Reikia pateikti laisvos formos paraišką, kurioje nurodomi reikalingi duomenys vadovaujantis Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos 2011 m. vasario 28 d. direktoriaus įsakymo Nr. A1-48 "Dėl leidimų išimties tvarka tiekti į rinką augalų apsaugos produktus ne ilgesniam kaip 120 dienų naudojimo laikotarpiui išdavimo taisyklių patvirtinimo" 5 punktu.
Kompetentingos institucijos
Atsakingų asmenų kontaktiniai duomenys
Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos
info@vatzum.lt, +370 5 237 5631

Kontroliuojančios institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu