Leidimo išimties tvarka tiekti į rinką augalų apsaugos produktus ne ilgesniam kaip 120 dienų naudojimo laikotarpiui išdavimas

Leidimo kodas:: PAS30327

Pareiškėjai, norintys tiekti į rinką augalų apsaugos produktus ne ilgesniam kaip 120 dienų naudojimo laikotarpiui, privalo gauti leidimą.
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
Leidimui gauti reikia pateikti Valstybinei augalininkystės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos laisvos formos paraišką ir duomenis nurodytus Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos 2011 m. vasario 28 d. direktoriaus įsakymu Nr. A1-48 "Dėl leidimų išimties tvarka tiekti į rinką augalų apsaugos produktus ne ilgesniam kaip 120 dienų naudojimo laikotarpiui išdavimo taisyklių patvirtinimo" 5 punkte.
Terminai
14 (Kalendorinės dienos)
Sprendimas dėl leidimo išimties tvarka tiekti į rinką augalų apsaugos produktus ne ilgesniam kaip 120 dienų naudojimo laikotarpiui išdavimo arba atsisakymo jį išduoti priimamas per 2 savaites nuo visų reikiamų duomenų pateikimo.
Mokesčiai
868.0 (EUR)
už leidimo išimties tvarka tiekti į rinką augalų apsaugos produktus ne ilgesniam kaip 120 dienų naudojimo laikotarpiui išdavimą

144.0 (EUR)
už leidimo išimties tvarka tiekti į rinką augalų apsaugos produktus ne ilgesniam kaip 120 dienų naudojimo laikotarpiui mažais plotais auginamiems augalams išdavimą

Mokėjimo rekvizitai
Gavėjo pavadinimas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR Finansų ministerijos
Įmonės kodas: 188659752
Įmokos kodas: 5743
LT247300010112394300 Swedbank, AB
Reikalingi dokumentai
Leidimui gauti reikia pateikti Valstybinei augalininkystės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Tarnyba) laisvos formos paraišką ir šiuos duomenis: produkto ir veikliosios medžiagos pavadinimas; nuostolių, kurie būtų patirti, jei produktas nebūtų panaudotas, apskaičiavimas; numatomo tiekti į rinką produkto kiekis; produktu apdorojamas plotas; produkto paskirtis (kokiems kenksmingiesiems organizmams naikinti ir kokiuose augaluose); informacija apie produkto ir jo veikliosios medžiagos tapatumą; produkto ir jo sudėtinių dalių saugos duomenų lapai; etiketė lietuvių kalba; informacija apie produkto efektyvumą, toksiškumą ir ekotoksiškumą; likučių tyrimų duomenis.
Prašymo forma
Leidimui gauti reikia pateikti Valstybinei augalininkystės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Tarnyba) laisvos formos paraišką ir šiuos duomenis: produkto ir veikliosios medžiagos pavadinimas; nuostolių, kurie būtų patirti, jei produktas nebūtų panaudotas, apskaičiavimas; numatomo tiekti į rinką produkto kiekis; produktu apdorojamas plotas; produkto paskirtis (kokiems kenksmingiesiems organizmams naikinti ir kokiuose augaluose); informacija apie produkto ir jo veikliosios medžiagos tapatumą; produkto ir jo sudėtinių dalių saugos duomenų lapai; etiketė lietuvių kalba; informacija apie produkto efektyvumą, toksiškumą ir ekotoksiškumą; likučių tyrimų duomenis.
Kompetentingos institucijos
Atsakingų asmenų kontaktiniai duomenys
Raimonda Grigaitė, Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Augalų apsaugos produktų registravimo skyriausvedėjos pavaduotoja
raimonda.grigaite@vatzum.lt, +37052624940

Kontroliuojančios institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu