Licencija importuoti, eksportuoti, įvežti, išvežti, vežti tranzitu civilines pirotechnikos priemones

Leidimo kodas:: PAS28884

Licencija suteikia juridiniam asmeniui teisę importuoti, įvežti, eksportuoti ir išvežti civilines pirotechnikos priemones
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
1. Paslaugų teikėjas pateikia reikalingus dokumentus; 2. Paslaugų teikėjas sumoka nustatyto dydžio valstybės rinkliavą; 3. Kompetentinga institucija nagrinėja prašymą; 4. Kompetentinga institucija atlieka patikrinimus; 4. Kompetentinga institucija priima sprendimą išduoti leidimą.
Terminai
0
Licencijas išduodanti institucija licenciją išduoda arba rašytinį motyvuotą atsisakymą išduoti licenciją pateikia juridiniam asmeniui ne vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų nuo dokumentų, kurių reikia licencijai išduoti, gavimo teritorinėje policijos įstaigoje.
Mokesčiai

14 Eur

Reikalingi dokumentai
Juridinis asmuo, norintis gauti licenciją, pateikia teritorinei policijos įstaigai, kurios teritorijoje yra juridinio asmens buveinė, prašymą, kuriame nurodomas juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinė, telefono ir fakso numeriai, licencijuojamos veiklos, kuria verstis prašoma išduoti licenciją, pavadinimas, juridinio asmens administracijos vadovo, kontroliuojančio (-ių) asmens (-ų) asmens kodai, vardai ir pavardės, prašymo padavimo data. 1. Kartu su prašymu išduoti licenciją pateikiami šie dokumenta 1.1. juridinio asmens steigimo dokumentai ir jų kopijos; 1.2. juridinio asmens įregistravimo pažymėjimas ir jo kopija; 1.3. psichiatro ir narkologo pažymos, kad juridinio asmens administracijos vadovas, kuris tiesiogiai kontroliuoja civilinių pirotechnikos priemonių gamybą, įsigijimą, laikymą, realizavimą ar apskaitą, nėra gydymo įstaigos įskaitoje dėl psichikos ligos ar sutrikimo, alkoholizmo, narkomanijos. 2. Kartu su prašymu išduoti licenciją pateikiama administracijos vadovo asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija. 3. Dokumentas, patvirtinantis nustatyto dydžio užmokesčio už prašymo nagrinėjimą sumokėjimą.
Kompetentingos institucijos
Kontroliuojančios institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu